Tin tức

  • Nhu cầu tuyển dụng ngành công nghệ in cao

    Nhu cầu tuyển dụng ngành công nghệ in cao

    Công nghệ in (CNI) là một ngành có nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội hiện nay rất cao. Tuy nhiên đội ngũ kỹ sư được đào tạo lành nghề, chuyên môn cao vẫn rất thiếu.
  • Các hình thức quảng cáo hiệu quả

    Các hình thức quảng cáo hiệu quả

    Quảng cáo thường được sử dụng như một phương cách chính để giới thiệu sản phẩm từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng.