Việt Nam đang có rất nhiều thuận lợi trong hội nhập quốc tế

Sáng 2-6, trong phiên thảo luận tại hội trường về kinh tế - xã hội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã phát biểu về hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu của Việt Nam. Trong phần phát biểu của mình, Bộ trưởng đã làm rõ hoạt động thương mại, giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc, những chủ trương, giải pháp để chủ động duy trì quan hệ hợp tác giao thương giữa hai nước, cũng như mở rộng quan hệ giao thương giữa Việt Nam và các thị trường khác, biến khó khăn thành thời cơ, tạo ra những thuận lợi, đột phá mới…

Sáng 2-6, trong phiên thảo luận tại hội trường về kinh tế - xã hội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã phát biểu về hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu của Việt Nam. Trong phần phát biểu của mình, Bộ trưởng đã làm rõ hoạt động thương mại, giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc, những chủ trương, giải pháp để chủ động duy trì quan hệ hợp tác giao thương giữa hai nước, cũng như mở rộng quan hệ giao thương giữa Việt Nam và các thị trường khác, biến khó khăn thành thời cơ, tạo ra những thuận lợi, đột phá mới…

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã phát biểu về hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu của Việt Nam.

Từ năm 2007, từ khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên Tổ chức thương mại thế giới đến nay, bức tranh về xuất nhập khẩu của Việt Nam thay đổi rất nhiều, trước hết về tỷ lệ tăng trưởng xuất nhập khẩu. Năm 2007, xuất khẩu 48 tỷ đô la, đến 2013 đã xuất khẩu được 133 tỷ đô la, tăng gấp khoảng 3 lần trong vòng 6 năm. Đặc biệt nhập siêu của Việt Nam giảm dần. Năm 2007, Việt Nam nhập siêu 14 tỷ đô la, nhưng đến năm 2012 đã xuất siêu, năm 2013 tiếp tục xuất siêu và 5 tháng đầu năm 2014 cũng tiếp tục xuất siêu khoảng 1,6 tỷ đô la. Tình hình này cũng chưa thực sự ổn định và chưa thực sự vững chắc, nhưng dẫu sao về mặt định hướng, đây là kết quả khả quan. Chúng ta không phải xuất siêu do giảm nhập khẩu, vẫn tăng trưởng nhập khẩu nhưng xuất khẩu được nhiều hơn. Xung quanh việc xuất siêu và tăng xuất khẩu còn nhiều vấn đề mà các đại biểu Quốc hội đang quan tâm như vấn đề cơ cấu, sự ổn định, tỷ lệ giữa các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong nước. Những vấn đề này chúng ta sẽ tiếp tục khắc phục.

Về quan hệ thương mại, hiện nay, Việt Nam có quan hệ xuất nhập khẩu với trên 180 nước và vùng lãnh thổ, trong đó tập trung vào một số đối tác chính như EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, các nước ASEAN và Trung Quốc. Trung Quốc là một đối tác quan trọng, năm 2013, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc khoảng 9% tổng kim ngạch xuất khẩu (hơn 10 tỷ đô la trên 133 tỷ đô la xuất khẩu). Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc khoảng 23% tổng kim ngạch nhập khẩu (nhập khẩu năm 2013 khoảng 133 tỷ đô la, trong đó nhập khẩu từ Trung Quốc khoảng hơn 30 tỷ đô la). Xác định đây là một đối tác quan trọng, tuy nhiên, Việt Nam cũng đã nhận thức trong nhiều năm qua trong quan hệ thương mại với Trung Quốc việc chúng ta luôn nhập siêu là một quan tâm của tất cả các cấp, các ngành, của Chính phủ và Trung ương. Vì thế, ngay từ nhiều năm trước đây, Chính phủ đã chỉ đạo tìm mọi biện pháp để cải thiện cán cân thương mại với Trung Quốc và bằng những biện pháp cụ thể. Trong thời gian qua, giữa Chính phủ, các bộ, ngành, các doanh nghiệp của hai bên đã thực hiện rất nhiều biện pháp. Gần đây nhất, năm 2013, Việt Nam đã ký 3 hiệp định với Trung Quốc theo tinh thần Trung Quốc tăng cường nhập khẩu nông sản của Việt Nam và tiến tới sẽ ký thỏa thuận hợp tác thương mại gạo. Việt Nam đã chủ động chứ không phải đến bây giờ mới tìm mọi biện pháp để cải thiện cán cân thương mại với Trung Quốc. Tuy nhiên, do quy mô tương đối lớn, cần có thời gian để tiếp tục triển khai tích cực hơn.

Hiện nay, Việt Nam đang có rất nhiều thuận lợi trong hội nhập quốc tế, các đối tác lớn đều quan tâm đến Việt Nam và rất nhiều khối kinh tế, kể cả Liên minh châu Âu, các nước châu Á Thái Bình Dương đều rất mong muốn đàm phán và thỏa thuận các hiệp định hợp tác kinh tế với Việt Nam. Việt Nam đã ký 8 hiệp định thương mại tự do và đồng thời đang đàm phán để ký kết tiếp 6 hiệp định nữa. Với việc đàm phán và có thể kết thúc ký kết 6 hiệp định, về cơ bản những đối tác kinh tế quan trọng nhất đều có các hiệp định thương mại tự do và qua đó sẽ góp phần tạo thuận lợi thêm cho hàng hóa Việt Nam có thể xâm nhập được vào các thị trường.

Việt Nam đàm phán 6 hiệp định trên cơ sở thực hiện nghiêm các nguyên tắc: Thứ nhất, các nước phải tôn trọng thể chế chính trị, không can thiệp vào thể chế chính trị của Việt Nam; thứ hai, các hiệp định phải được thực hiện trên cơ sở cân bằng lợi ích nhưng có tính đến chênh lệch về trình độ phát triển; thứ ba, đối với một số lĩnh vực còn đang yếu kém nhưng có khả năng, có tiềm năng thì yêu cầu phải có những lộ trình phù hợp, có thời gian để thực hiện dần chứ không thực hiện ngay.

Cho đến nay, các đàm phán trong khuôn khổ Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, Hiệp định với liên minh Châu Âu EU, với Liên minh thuế quan Nga, Belarus và Kazakstan, Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực đã và đang thực hiện theo đúng nguyên tắc này. Bộ chủ quản rất mong muốn Quốc hội trong quá trình giám sát và theo dõi chỉ đạo của mình cũng thường xuyên quan tâm và có chỉ đạo để đoàn đàm phán Chính phủ, các bộ, ngành thực hiện đúng được những nguyên tắc này, góp phần khi ký kết những hiệp định này mang lại lợi ích; đồng thời giữ cho chúng ta có được vị thế độc lập tương đối trong quá trình quan hệ kinh tế với bên ngoài.

 
<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> [removed][removed] [removed] window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-121973891-1'); [removed]